.

Fake Rubens

Fake Rubens, 2008. Oil on Canvas 120x80cm.